منتظر امام مهدی علیه السلام

بیش از ۱۱۴۸ سال است کسی منتظر ۳۱۳ نفر است و زمان همچنان در گذر است ...
  درحال بارگذاری مطالب...
 • بازگشت به دنیا در عصر ظهور (رجعت)

  به اعتقاد شیعیان، پیش از برپایی قیامت کبرا و هم زمان با ظهور امام مهدی علیه السلام، گروهی از مؤمنان و پرهیزکاران پاک سرشت و جمعی از کافران و منافقان زشت طینت، پس از مرگ زنده می‌شوند و بار دیگر به دنیا باز می‌گردند تا سرانجام اعمال نیک و بد خود را دریابند و حاکمیت نهایی دولت حق را مشاهده کنند. در آموزه‌های شیعی از این رویداد با عنوان «رَجْعَت»…

 • عدالت مهدوی (عدالت در حکومت امام زمان)

  با بررسی اجمالی روایاتی که شیعه و اهل سنّت در زمینه بشارت به ظهور مهدی علیه السلام نقل کرده اند، روشن می‌شود که در این روایات، به برپا داشتن قسط و عدل و نابود کردن ستم و جور از سوی آن حضرت بیش از هر چیز دیگر توجه شده است. بر اساس بررسی مؤلف کتاب منتخب الأثر در منابع و مصادر شیعه و اهل سنّت، بیش از ۱۵۰ حدیث بر…

 • جهان پس از ظهور امام زمان

  ظهور، تجلی حیات طیبه هر سال با رسیدن بهار، جهان آماده استقبال از رستاخیز طبیعت می‌شود. زمین و زمان، گوش به زنگ اسرافیل بهارند تا در صور خود بدمد و با دمیدنش، زمین مرده دگر بار زندگی و طراوت یابد؛ درختان به شکوفه بنشینند و انواع گل و ریحان در دشت و دمن برویند. چه عظمتی است در این بهار! چه شکوهمند است حیات پس از مرگ و چه زیباست…

 • یاران قائم (ویژگی های سربازان امام زمان)

  شیعیان و منتظران حضرت صاحب الامر علیه السلام در راز و نیازهای صبح و شام خود همواره از خداوند می‌خواهند که آنان را از جمله یاوران آن امام قرار دهد و به آنان این توفیق را عطا کند که در شمار سپاهیان آن حضرت و در پیش گاه ایشان به شهادت برسند: أَللّهُمَّ إِنّی أُجَدِّدُ لَهُ فِی صَبیحَهِ یَومِی هذا وَ ما عِشْتُ مِن أَیّامِ حَیاتی عَهدا وَ عَقدا وَ…

 • ظهور و سنت‌های الهی

  جهان آفرینش که بر پایه نظام احسن شکل گرفته، بر سنّت‌ها و قانون مندی‌های ثابت و تغییر ناپذیر استوار است. این قانون مندی‌ها بر همه فعل و انفعال‌ها و تغییر و تحول‌هایی که در جهان طبیعت رخ می‌دهد، اعم از تغییرها و فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی، زیست محیطی و نجومی، حاکم است و هیچ روی داد طبیعی خارج از چارچوب آنها رخ نمی دهد. از همین رو، بشر در پی آن…