آثار مهدوي و نيازهاي روز

بر اين اساس، در عصر حاضر كه شور و شوق انتظار حضرت مهدي عليه السلام و اشتياق شناخت آخرين حجت خدا در ميان همه اقشار مردم، به ويژه نسل جوان کشورمان دامن گستر شده است. به نشر آثاري نياز داريم كه هم بر اصول و مباني پذيرفته شده در ديدگاه كلامي – تاريخي مبتني باشند و موضوع‌ها و مسائلي را كه در اين ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است، با زبان و ادبيات روز و متناسب با نيازهاي اين زمان بررسي و تبيين كنند و هم، با چارچوب‌ها و موازين مورد پذيرش ديدگاه فرهنگي – اجتماعي هماهنگ باشند و باور مهدوي و فرهنگ انتظار را به عنوان حقيقتي جاري در عصر و جامعه ما مطرح سازند.
اثر حاضر با توجه به اين نياز اساسي شكل گرفته و در آن تلاش شده است پاسخي در خور به شور و اشتياق وصف ناپذير منتظران موعود براي آگاهي هرچه بيشتر از ويژگي‌هاي امام عصر عليه السلام، تاريخ عصر غيبت، تكاليف منتظران در عصر حاضر، چند و چون قيام و انقلاب رهايي بخش مهدي موعود عليه السلام، ويژگي‌هاي جهان پس از ظهور و مانند آن داده شود.
[معرفت امام زمان علیه السلام و تکلیف منتظران – جلد ۱، صفحه ۱۲]

افکار خود را به اشتراک گذارید