غيبت صغرا امام زمان

امام حسن عسكري عليه السلام در هشتم ربيع الاول سال ۲۶۰ ه. ق؛ يعني در زماني كه حضرت مهدي عليه السلام پنج سال بيشتر نداشت، به دست معتمد، خليفه عباسي به شهادت رسيد و امام عصر عليه السلام بر پيكر پدر بزرگوار خويش نماز گزارد. [۱]
با شهادت امام حسن عسكري عليه السلام، دوران امامت امام عصر عليه السلام آغاز شد. بنا به گفته بسياري از صاحب نظران، دوران غيبت كوتاه مدت آن امام كه از آن به «غيبت صغرا» تعبير مي‌شود، از همين زمان؛ يعني سال ۲۶۰ ه. ق آغاز گرديد. برخي از اهل تحقيق برآنند كه غيبت صغرا از همان زمان تولد حضرت؛ يعني سال ۲۵۵ ه. ق آغاز شده است. [۲]
دوران غيبت صغرا تا سال ۳۲۹ ه. ق ادامه داشت كه بدين ترتيب، بنا بر ديدگاه اول، طول اين دوران، ۶۹ سال و بنا بر ديدگاه دوم، طول اين دوران ۷۴ سال خواهد بود.
———-
[۱]: ر. ك: سيره معصومان، ص ۲۵۹.
[۲]: همان، ص ۲۷۲.
[معرفت امام زمان علیه السلام و تکلیف منتظران – جلد ۱، صفحه ۲۵]

افکار خود را به اشتراک گذارید